Δωρεάν Ηλεκτρονικό βίντεο και ήχου κατέβασα

From sand to soil in 7 hours | Ole Morten Olesen | TEDxArendal

Λήψη


Επέκταση Ποιότητα Τύπος Λήψη
mp3 256 kbps Λήψη
m4a DASH audio Λήψη
webm 144p Λήψη
mp4 144p Λήψη
webm 240p Λήψη
mp4 240p Λήψη
webm 360p Λήψη
mp4 360p Λήψη
webm 480p Λήψη
mp4 480p Λήψη
webm 720p Λήψη
mp4 720p Λήψη
webm 1080p Λήψη
mp4 1080p Λήψη
mp4 medium Λήψη
webm medium Λήψη
mp4 hd720 Λήψη