Chính sách bảo mật:

Tại vdyoutube.com, chúng tôi nhận ra rằng bảo mật thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng. Bài viết này sẽ thông báo cho bạn về các loại khác nhau của thông tin cá nhân, chúng tôi nhận được khi bạn sử dụng và tham vdyoutube.com, và làm thế nào chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn. Chúng tôi không bao giờ thu thập hoặc bán thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba.

Đăng nhập địa chỉ IP

quá trình khác nhau của chúng tôi không yêu cầu để biết ip của bạn vì vậy chúng tôi không biết và không thu thập bất kỳ địa chỉ IP.

External Advertising Partners

We use third party advertising services to display advertisements on vdyoutube.com, such as Google through the Google AdSense program. Some or all of those advertising services may use technology such as cookies and web beacons when they advertise on our site, which will send these advertisers information about your visit including your IP address, your ISP, the browser you used to visit our site, and in some cases, whether you have Flash installed. This is generally used for geotargeting purposes. Geo-targeting is sometimes used for the purposes of matching advertisements with visitors based on certain attributes that visitor has. An example of this type of geo-targeting would be showing Idaho movie theatre ads to someone located in Idaho, or showing certain ads based on specific sites visited, such as showing cooking ads to someone who frequents cooking sites.
We use third-party advertising companies to serve ads when you visit our Website. These companies may use information (not including your name, email address or telephone number) about your visits to this and other Web sites in order to provide advertisements about goods and services of interest to you.
We allow third-party companies to serve ads and/or collect certain anonymous information when you visit our web site. These companies may use non-personally identifiable information (e.g., click stream information, browser type, time and date, subject of advertisements clicked or scrolled over) during your visits to this and other Web sites in order to provide advertisements about goods and services likely to be of greater interest to you. These companies typically use a cookie or third party web beacon to collect this information.

Bảo vệ

Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng thông tin của bạn được an toàn. Để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc tiết lộ, chúng tôi đã đưa ra quy trình vật lý, điện tử và quản lý phù hợp để bảo vệ và bảo mật thông tin chúng tôi thu thập trực tuyến.